Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

slide

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε απο τους αδελφούς Ηλία και Αλέξανδρο Μαργέλη το 1967 και λειτουργησε η εγκατάσταση ως πυρηνελαιουργείο συνεχώς απο το 1968 έως σήμερα με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Σήμερα διοικείται απο τα τέκνα του Ηλία Μαργέλη. (Υπεύθυνος για τα νέα έργα και την παραγωγή είναι ο Αθανάσιος Μαργέλης.)

Στα πενήντα χρόνια αδιαλειπτης λειτουργίας ακολούθησε και προσαρμόσθηκε στις τεχνολογικές αλλαγές που προέκυψαν στον ελαιουργικό κλάδο. Ευαισθητοποιημένη στο πρόβλημα πού δημιουργούν τα απόβλητα των ελαιοτριβείων στο περιβάλλον, η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ ήδη απο το 1996 συμμετείχε σε ερευνητικά προγραμματα, όπως το Life, Impolive, Ricovec κλπ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελαίας του ΕΘΙΑΓΕ, τον Δήμο Καλαμάτας και άλλους φορείς. Η προσπάθεια της υπήρξε συνεχής και η δημιουργία του οικολογικού πυρηνελαιουργείου της, βασίστηκε στην εφαρμογή των καλυτέρων πρακτικών (best practices).

Το πρότυπο οικολογικό πυρηνελαιουργείο, που δημιουργήθηκε το 2006, έχει ήδη διανύσει την πιλοτική φάση λειτουργίας του, όπου αποδείχθηκε η βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου του, όπου και τιμήθηκε με ειδικό Επαινο των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007.

Η μονάδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί με καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις, ώστε με τις υποδομές παραλαβής και επεξεργασίας που διαθέτει σήμερα, να είναι σε θέση να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα απόβλητα των διφασικών ελαιοτριβείων του Νομού, με τρόπο που οι εκπομπές στο περιβάλλον να μην ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια για τον ελαιουργικό τομέα.

Η επιχείρηση σήμερα αποτελεί βασικό προμηθευτή πολλών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα. Επιπλέον πραγματοποιεί και σημαντικές εξαγωγές σε πολλές χώρες όπως είναι η Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία και πολλές άλλες. Η βασική στρατηγική της είναι βασισμένη στην εξωστρέφεια αλλά και στην καινοτομία προσπαθώντας έτσι κάθε χρόνο να κερδίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο